PoW Hostel 70 EglwyswrwPoW Camp 591 Wilcot CampPow Camp 83 Eden CampPoW Camp 72 Ducks Cross CampPoW Camp 21 CultybragganPoW Camp 60 Lamb Holm